13 de juny 2011

Gos o guineu?


Mirant les fotos que hi ha sobre aquestes línies tots som capaços de distingir el gos de la guineu. Però, a la muntanya, tot i que de gossos si que en podem veure, poques seran les vegades que podrem veure una guineu.
Tot i això, el que si que podem veure son els rastres que deixen, ja siguin petjades o excrements.
I aquí és on està la gràcia del tema, ja que, com dif
erenciem una petjada d’un gos i d’una guineu? Els dos són espècies que pertanyen a la família dels cànids i per tant tenen unes petjades molt similars. Ara intentaré explicar-vos les diferencies
que tenen a nivell morfològic, i les diferencies que existeixen a nivell del comportament de l’animal.

La majoria de la bibliografia recull que la principal dif
erència entre la petjada d’un gos i d’una guineu és que si tracem una línea unint els dits posteriors, aquesta línea creuarà els dits anteriors en el cas dels gossos i no ho farà en les guineus (observeu les següents imatges).
Aquesta prova, no sempre és efectiva, ja que les mans i les potes dels animals no són iguals. Per norma general, les mans sempre són més grans que les potes, ja que han de suportar el pes de l’animal, mentre que les potes únicament l’impulsen durant la cursa. Aquest fet provoca que la prova sigui vàlida si trobem la petjada d’una mà d’una guineu, però no passa el mateix amb la petjada de les potes posteriors.


Un detall que ens pot ser molt útil si és present en la impressió són les ungles. La guineu presenta unes ungles molt fines i acabades en punta, mentre que un gos té unes ungles més gruixudes i acaben amb una forma més arrodonida. Aquest detall que és força evident pot provocar certa confusió en el cas d’una guineu vella i d’un gos jove.


Una altra diferència, només present en petjades molt marcades és el pèl. En una petjada de guineu es pot apreciar abundant pèl, mentre que en la petjada d’un gos no.


Un últim detall de les petjades, si tenim la sort de tenir al davant un rastre continu podrem observar que els gossos segueixen un recorregut irregular: van, tornen, giren, fan mitja volta... mentre que el rastre de les guineus segueix una línea recta amb petites variacions.


Per acabar, només una petita pinzellada sobre els excrements de les guineus:
Acostumen a fer entre 5 i 20
cm de llarg i poden presentar diferents colors segons l’alimentació de l’animal. És fàcil distingir-hi ossos de petits rosegadors, llavors dels fruits de la zona, pèls i altres restes de menjar.
Els mascles utilitzen els excrements per marcar el territori i per tant dipositen els excrements sobre pedres o petits arbusts.

1 comentari: